Mobirise

УПРАВЛІННЯ СКЛАДАМИ

Організація складських процесів, як частини логістичного ланцюжка підприємства, істотно впливає на собівартість продукції шляхом зниження витрат, пов'язаних з рухом та зберіганням ТМЦ.
З іншого боку, ефективне управління складом позитивно впливає на організацію виробничих та торгових процесів.

В Універсал 7 ця задача тісно взаємодіє з іншими контурами системи: постачання, збут, виробництво, транспортна логістика, бухгалтерський облік.

ПРОЦЕСИ СКЛАДСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ

Управління складською діяльністю передбачає автоматизацію в системі наступних процесів, що оперують із ТМЦ:

Приймання від постачальника, повернення від покупців. Маркування штрих-кодом (при необхідності)

Розміщення – визначення місць зберігання

Переміщення ТМЦ усередині складу, між складами

контроль фактичної наявності ТМЦ (з урахуванням партій, серій)

підтримання кількості та номенклатури ТМЦ для виконання виробничих завдань або обслуговування замовлень покупців

Відвантаження покупцям, повернення постачальникам

ЦІЛІ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Метою автоматизації даних процесів є: мінімізація витрат складської діяльності:

 • тимчасових - скорочення часу виконання складських завдань, отже - найкраще задоволеність клієнтів, своєчасне забезпечення власного виробництва
 • операційних - зменшення  пересортиці, втрат
 • інформаційних - точні дані про складські запаси та їх розташування
 • складських - оптимальне використання складських площ
 • ресурсних - зменшення необхідних людських та апаратних ресурсів 

Головна ціль  впровадження - досягнення нового рівня контрольованості та керованості складами. 

ОПИС ТОПОЛОГІЇ СКЛАДУ
І ЙОГО ПРАВИЛ

У системі передбачається ведення довільного числа складів, для яких можуть бути визначені характеристики:

Ієрархія складів :

 • Зони – функціональний поділ складу за завданнями: зони приймання, зберігання, підбору, комплектації тощо. Пріоритети зон. Зони ділять склад у горизонтальній площині
 • Яруси ділять зони по вертикалі
 • Комірки - ділять яруси. Кінцева одиниця локації ТМЦ

Типи носіїв (тари) - ящики, контейнери, бочки, палети і т.д., а також їх характеристики (габарити, місткість). За певними комірками чи ярусами може бути закріплені свої типи носіїв. Для конкретних ТМЦ можуть бути визначені типи носіїв.

Пріоритети комірок для оптимального заповнення ТМЦ відповідно до пріоритетів їх оборотності

Правила розміщення ТМЦ: вільного, адресного чи динамічного

НАДХОДЖЕННЯ

Початковий складський процес. Передбачає функції:
 • Контроль відповідності номенкратури ТМЦ та їх кількості заявок
 • Контроль якісних характеристик
 • Внутрішнє штрих-кодування
 • Облік повернень постачальникам

РОЗМІЩЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Вирішуються завдання:
 • Визначення правил розміщення ТМЦ: вільного, адресного чи динамічного
 • Розміщення згідно з правилами: локаційні номери, пріоритети відвантаження, термін придатності
 • Контроль відповідності ваги та габаритів характеристикам осередків
 • Завдання на розміщення
 • Облік ТМЦ у різних упаковках (одиницях виміру, тарі)
 • Облік ТМЦ у різних упаковках (одиницях виміру, тарі) Облік різних партій ТМЦ (за датою поставки, за ціною постачальника тощо)

ПЕРЕМІЩЕННЯ

Передбачено види переміщень ТМЦ:

 • Між складами 
 • Між складами та цехами
 • Между магазинами
 • Між складами та магазинами
 • Зі зміною одиниці виміру

Передбачено переміщення ТМЦ між підрозділами з різною обліковою політикою (складами та магазинами, наприклад). У деяких випадках (наприклад, при передачі у виробництво) актуальною стає зміна одиниці вимірювання ТМЦ (наприклад, товар, що зберігається в бочках, відпускається в кілограмах).

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

Можливості проведення інвентаризації:

 • по всьому складу
 • по окремих зонах зберігання
 • з використанням сканерів ШК

РЕЗЕРВУВАННЯ

Одне із завдань для забезпечення своєчасного виконання замовлень клієнтів, а також замовлень власного виробництва. Передбачає функції:

 •     Резервирование ТМЦ под заказ
 •     Резервування для власного виробництва
 •     Бронювання для VIP-клієнтів
 •     Контроль мінімального залишку складу


ВІДВАНТАЖЕННЯ

 • Завдання на навантаження, підбір асортименту по вантажному листу
 • Комплектація замовлень, контроль комплектації
 • Друк комплектів супутніх документів
 • Облік повернень від покупців

Облік відпустки ТМЦ може враховуватись як за допомогою ручного введення документів, так і за допомогою сканерів штрих-коду. Можлива організація "наскрізних" процесів між різними службами, коли працівники складу лише "підтверджують" документи, створені іншими службами.

Окремий випадок відвантаження - облік повернень ТМЦ постачальникам - здійснюється на підставі відповідних документів приходу.

ІНТЕГРАЦІЯ ІЗ ІНШИМИ ЗАДАЧАМИ

Завдання Управління Складами тісно інтегрована з іншими контурами системи:
постачання, збут, виробництво, транспортна логістика, бухгалтерський облік.

КИЇВ
04080, Україна, м. Київ,
вул. Кирилівська,
19/21
+38 044 482-5585

ХАРКІВ
61001, Україна, м. Харків
вул.Набережна Здоров'я, 12,
2-й поверх
+38 057 777-7007