Mobirise

КОНТУР "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"

Специфікація.
Входить в будь-яку поставку ПК Універсал 7/SBE. 


БАНК І КАСА

● Проведення банківських платежів по будь-яким, в т.ч. валютним розрахункових рахунках.
● Проведення касових платежів, в т.ч. валютних
● Платіжні доручення.
● Касові ордера
● Можливість зв'язку з системою Клієнт-Банк

СКЛАД, ГУРТОВА ТОРГІВЛЯ

● Оприбуткування ТМЦ на склад від постачальників
● Оприбуткування ТМЦ на склад з виробництва
● Внутрішні переміщення
● Облік відвантаження і повернень
● Виписка рахунків (із залишків, з прейскуранта)
● Переоцінка, інвентаризація
● Ведення взаєморозрахунків, в т.ч. в розрізі договорів
● Система прейскурантів

РОЗДРІБНА
ТОРГІВЛЯ

● Прихід товару в роздрібну точку (з визначенням роздрібної націнки)
● Переміщення зі складів підприємства (з визначенням роздрібної націнки)
● Переміщення в інші роздрібні точки,   на склади підприємства
● Реалізація готівкова, безготівкова
● Робоче місце касира.   Можливість обліку реалізації через сканер штрих-коду. Облік дисконтних карт.
● Введення залишків (при старті програми)

ПОСЛУГИ, ІНШЕ


● Облік послуг - що отримуються, що надаються, виставлення рахунків за послуги
● Облік витрат на відрядження та засобів, виданих на господарські потреби (їх облік при розрахунку зарплати)

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

● Облік операцій з основними засобами (прихід, введення в експлуатацію, переміщення, ліквідація та ін.)
● Ведення довідника ОС (історія ОС)
● Нарахування зносу ОС в бухгалтерскоі і податковому обліку

ВИРОБНИЦТВО

● Технологічні карти (матеріали, обладнання, оснащення)
● Рецептури декомпозиції
● Виробничі замовлення
● План виробництва з портфеля замовлень
● Виробничі звіти (збірка, декомпозиція)
● Списання матеріалів (за технологічними картами, вручну)
● Розрахунок собівартості продукції

ВАЛЮТНИЙ ОБЛІК

● Довільне число валют, курси
● Облік приходу імпорту
● Реалізація на експорт
● Розрахунок курсових різниць

ТРАНСПОРТ

● Картка автомобіля (в т.ч. як ОЗ)
● Подорожні листи - облік виїздів, списання ПММ (3 методу)
● Таблиці поправочних коефіцієнтів
● Розрахунок за допомогою платіжних карт
● Облік переходу на зимовий / літній сезон

КАДРИ

● Особисті картки працівників
● Штатний розклад
● Тарифні сітки
● Накази
● Інтеграція з модулем Зарплата

ЗАРПЛАТА

● Будь-яка форма оплати праці: оклад, тариф, індивідуальна і бригадна угода
● Будь-які статті нарахувань і утримань та алгоритми їх розрахунку
● Розрахунок лікарняних, відпускних, аліментів
● Розрахунок індексації
● Формування 1ДФ
● Експорт даних в АРМ ПФ

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

● Розхідні податкові накладні (виписка автоматично за першою подією на підставі первинних документів, виписка вручну)
● Коригувальні податкові накладні
● Приходні податкові накладні
● Автоматичний розрахунок валових доходів / витрат на підставі первинних документів (з можливістю корекції)

РЕГЛАМЕНТОВАНА ЗВІТНІСТЬ

● Формування ряду звітних форм з ДПАУ, Держкомстат, ПФ
● Можливість ручного налаштування нових форм
● Експорт будь-яких звітних форм в програму MEDOC

КИЇВ
04080, Україна, Київ,
вул. Кирилівська
19/21
+38 044 482-5585

ХАРКІВ
61001, Україна, Харків
вул.Набережна Здоров'я, 12,
2-й поверх
+38 057 777-7007

УВАГА! Під час військового стану телефонуйте:
096 744 50 62